Strona główna

Witamy Państwa na stronie internetowej
Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

 

 

Nowy konkurs 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu ogłasza konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji im. prof. Teresy Taranko.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które swoje dysertacje obroniły w 2018-2019 roku. Szczegóły w regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do składania prac. 

 

Zarząd PNTM

regulamin

pdf icon

formularz zgłoszeniowy

word-icon

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kodeks
środowiska naukowego marketingu

Od kilku lat nasze środowisko coraz silniej odczuwa potrzebę kodyfikacji zasad i norm, jakie powinny przyświecać przedstawicielom nauki reprezentującym marketing. Świadczą o tym wielokrotnie podejmowane przy różnych okazjach, najczęściej w czasie konferencji, dyskusje, które kończyły się konkluzją, iż potrzebne jest opracowanie zwartego dokumentu, który jednoznacznie określałby miejsce i rolę marketingu w nauce oraz powszechnie akceptowalne zasady postępowania jego reprezentantów wywodzących się ze środowiska akademickiego.

Dostrzegając tą potrzebę oraz w poczuciu odpowiedzialności za obecną i przyszłą pozycję marketingu w świecie nauki Zarząd Polskiego Naukowego Towarzystwa
Marketingu przygotował Kodeks środowiska naukowego marketingu. Wyrażam głęboką nadzieję, że przyjmą go Państwo z zadowoleniem. Chcielibyśmy, aby Kodeks stał się dla nas wszystkich przewodnikiem w wypełnianiu społecznej misji, którą jako naukowcy realizujemy, a także okazał się pomocny podczas wychowywania następnych pokoleń naukowców zajmujących się tym obszarem nauki.

Będziemy bardzo zobowiązani, jeśli zechcą Państwo upowszechnić Kodeks wśród swoich kolegów i koleżanek, aby służył możliwie jak najszerszemu gronu reprezentantów naszego środowiska. Dokument znajdą Państwo pod tym linkiem KODEKS

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PIĄTY KONKURS

na najlepszą pracę magisterską i licencjacką

z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

rozstrzygnięty

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki V Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.
W kategorii prac magisterskich zwyciężczynią konkursu została
mgr Elżbieta Baron, autorka pracy „Zakupy impulsowe w Internecie na przykładzie aplikacji Instagram”. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pod kierunkiem dr hab. Barbary Borusiak, prof. UEP.

Wyróżnienia zdobyli:
mgr Anna Cygan za pracę „Etyka przekazu reklamowego i jej wpływ na kształtowanie wizerunku marki w świetle badań własnych” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Jan W. Wiktor);
mgr Kamil Karasek za pracę „Efekt kraju pochodzenia na przykładzie marki Volvo. Analiza porównawcza konsumentów na rynku polskim oraz chińskim” (Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz).

W kategorii prac licencjackich zwyciężczynią konkursu została
Magdalena Anna Sprawka, która napisała pracę pt. „Sport celebrity endorsement jako element komunikacji marketingowej na przykładzie kampanii promocyjnej Lecha Free #możeszwszystko”. Praca powstała na Uniwersytecie Warszawskim, pod kierunkiem dr hab. Anny Jupowicz-Ginalskiej.

Wyróżnienia zdobyły:
Paulina Niedziałek za pracę „Źródła informacji w procesie decyzyjnym na rynku motoryzacyjnym” (Politechnika Lubelska, promotor: dr inż. Marcin Gąsior);
Agata Kossowska za pracę „Marketing doświadczeń w procesie kreowania wizerunku marek korporacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa IKEA Group” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, promotor: dr Sylwia Wrona);
Natalia Król za pracę „Wpływ informacji o owocach i warzywach na decyzje zakupowe konsumentów” (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP).

Wszystkim Laureatom i Promotorom serdecznie gratulujemy!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 O-ZJEZDZIE-1024x683

 

Rewolucja 4.0 to nie nowa technologia, to nowe podejście do sposobu odnoszenia sukcesu dzięki postępowi technologicznemu, który nie był możliwy do osiągnięcia jeszcze 10 lat temu. Internet, nowe technologie oraz pojawiające się nowe trendy rynkowe zmieniają zasady funkcjonowania poszczególnych gospodarek (nowa ekonomia) i przedsiębiorstw (otwarte modele biznesowe). Kreując rewolucyjne zmiany redefiniują strategie w obszarze marketingu i handlu oraz tworzą nowe trendy w konsumpcji. Kształtują specyficzne środowisko łącząc interakcję online i offline między firmą a klientem. Fakt ten nie jest związany z odejściem od tradycyjnego podejścia. Oznacza natomiast konieczność sprawnego i inteligentnego łączenia podejścia tradycyjnego z cyfrowym, by z jednej strony wzmocnić zaangażowanie klienta, a z drugiej kreować nowe sposoby budowania sukcesu organizacji. Na tym tle Zjazd Katedr ma na celu zainspirować do dyskusji o nowych wyzwaniach, metodach, podejściach i perspektywach dla marketingu, handlu i konsumpcji w dobie Rewolucji 4.0.

Zjazdowi Katedr 2020 towarzyszyć będzie wiele wartościowych wydarzeń i spotkań. Swoją obecność w Zjeździe potwierdził m.in. prof. A. Parasurman z Uniwersytetu w Miami  – twórca metody SERVQUAL, który wygłosi wykład inauguracyjny.Ponadto podczas Zjazdu planowane jest również seminarium „Paper development CID group seminar”. Jego celem będziewsparcie Autorów, poprzez dyskusję naukową nadzaprezentowanymipracamibadawczymi, w dalszym doskonaleniu i rozwoju pełnych tekstów artykułów, z zamiarem ich zgłoszenia do wysoko punktowanych czasopism naukowych. W seminarium planowany jest udział edytorów czasopism z tzw. impact factorem.

Tematyka Zjazdu koncentrować się będzie wokół:

–   Innowacji w marketingu handlu i konsumpcji

–   Badań rynkowych i marketingowych w dobie Rewolucji 4.0

–   Organizacji marketingu i handlu 4.0

–   Dydaktyki 4.0

–   Pracowników nauki 4.0

Artykuły przygotowane w ramach Zjazdu Katedr 2020 skierowane zostaną do publikacji w następujących czasopismach i monografiach:

–   Przegląd Organizacji (20 pkt. – wg. listy czasopism pkt. MNiSW)

–   Folia Oeconomica Stetinensia (20 pkt. – wg. listy czasopism pkt. MNiSW)

–   Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (20 pkt. – wg. listy czasopism pkt. MNiSW)

–   Problemy Zarządzania (20 pkt. – wg. listy czasopism pkt. MNiSW)

–   Marketing i Rynek

–   Monografia Naukowa opublikowana w Wydawnictwie Springer (artykuły opublikowane w monografii będą indeksowane w bazie Web of Science)

–   Monografia Naukowa opublikowana w Polskim Wydawnictwie Ekonomiczny (wydawnictwo znajdujące się w wykazie ministerialnym wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

Więcej informacjo dotyczących Zjazdu znajduje się na stronie www.ZjazdKatedr2020.pl

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wersja 2

Szanowni Państwo

Informujemy, że Pani dr hab. Edyta Rudawska, prof. nadzw. US uzupełniła skład Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, na okres do końca kadencji. Zgodnie ze statutem PNTM, wyboru uzupełniającego dokonali Członkowie Zarządu na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 9 września br. Było to spowodowane śmiercią prof. dr hab. Teresy Taranko, która wcześniej pełniła funkcję v-ce Prezesa Zarządu naszego Towarzystwa.

Witamy Panią prof. Edytę Rudawską w naszym gronie, gratulujemy objęcia funkcji Członka Zarządu PNTM i życzymy dużo satysfakcji.

Zarząd Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu Partnerem Branżowym Golden Marketing Conference!

19-20 MARCA 2019 POZNAŃ

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu dołączyło do grona Partnerów Branżowych Golden Marketing Conference. Cieszymy się, że reprezentując środowisko naukowe marketingu możemy być obecni podczas tego niezwykle ważnego wydarzenia. Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie prof. Michael Porter, który po raz pierwszy odwiedzi nasz kraj. Jest  to wyjątkowa okazja, by na żywo wysłuchać wykładu tego znakomitego naukowca. Konferencja odbędzie się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, najbardziej reprezentacyjnej sali konferencyjnej i koncertowej w Poznaniu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
z noworocznymi życzeniami dobrego roku, przesyłam w załączniku sprawozdanie z działalności PNTM za rok 2018
z poważaniem,
Iwona Olejnik
Sekretarz PNTM

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

CZWARTY KONKURS

na najlepszą pracę magisterską/licencjacką

z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

rozstrzygnięty

 

Pierwsze 6 miejsc w konkursie na najlepszą pracę magisterską:

1. Jan Twaróg (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) „Identyfikacja i strukturyzacja źródeł wartości produktów używanych”
2. Agnieszka Kłos (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) „Strategie marketingowe polskich producentów wina na tle strategii Starego i Nowego Świata”
3. ex aequo
Joanna Sieniuć (Uniwersytet Łódzki) „Visual Merchandising na przykładzie sieci perfumeryjnych Sephora i L’etuel”
Paulina Świerczyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Analiza i ocena promocji miast na przykładzie Krakowa i jego miast partnerskich”
5. Sylwia Łuczak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) „Powiązanie rozwiązań zarządzania relacjami z klientami (CRM) z automatyzacją marketingu (MA) w handlu internetowym”
6. Michał Krawczyk (Uniwersytet Jagielloński) ”Foreign Currency Perception a Study on Exchange, Digitization and Money Illusion”

Pierwsze 6 miejsc w konkursie na najlepszą pracę licencjacką:

1. Marcin Czarnecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) „Wpływ częstotliwości rymów na popularność muzyki hiphopowej w Polsce i USA”
2. Natasza Kosakowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) ”Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w Polsce”
3. Jakub Niedzielski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) „Wykorzystanie archetypów w procesie budowania marki na rynku muzycznym”
4. Monika  Drabczyńska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) „Projektowanie innowacji w oparciu o proces Design Thinking”
5. Maria  Bajak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) ”Content marketing jako narzędzie kształtowania wizerunku marki Red Bull”
6. Jan Dynowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) „Wizerunek koncernu Volkswagen AG na Facebooku w latach 2015-2017, w kontekście afery dieselgate”

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP

Prezes Zarządu

Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

przyjacielem fundacji

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu dołączyło do grona przyjaciół dwóch fundacji, wspierając ich niezwykle ważną, społeczną działalność.  Są to:

Fundacja Niesiemy nadzieję
Fundacja Pstryk

Uważamy, że pomaganie potrzebującym jest wyrazem realizacji społecznej roli, którą przyjęło na siebie nasze Towarzystwo.

Zachęcamy wszystkich do okazania serca i przyłączenia się do naszej inicjatywy. Warto pomagać, bo dobro powraca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

zjazdkatedruep2018

Sprawozdanie pdf icon

Galeria unnamed

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy wyniki badań Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu „Marketing w opinii polskich naukowców”.

pdf icon

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rada Dyrektorów Marketingu powołana przy kierunku Marketing i komunikacja rynkowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Rada Dyrektorów Marketingu stanowi instytucjonalną reprezentację praktyki marketingu na forum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Zarządzania i Katedry Marketingu oraz kierunku Marketing i komunikacja rynkowa. Rada ta, powołana do życia w marcu 2017 roku, skupia grono osób zajmujących kierownicze stanowiska w komórkach marketingu instytucji – przedsiębiorstw i organizacji funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki i życia publicznego.

Misją Rady jest stworzenie pomostu łączącego naukę i dydaktykę marketingu, w tym zwłaszcza kierunek Marketing i komunikacja rynkowa z praktycznymi doświadczeniami specjalistów z tej dziedziny. W tym wymiarze, Rada stanowi płaszczyznę integrowania rzeczywistych problemów praktyki oraz treści i programów studiów – dydaktyki marketingu realizowanej na kierunku MiKR na Wy-dziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Do składu Rady obecnej kadencji powołani zostali: Anna Barabasz-Sawińska (Maspex S.A.), Jan Bączek (Janpol S.A.), Grzegorz Błażewicz (Benhauer sp. z o.o.), Magdalena Cedro-Czubaj (Oknoplast sp. z o.o.), Michał Cortez (DDB Polska sp. z o.o.), Mariusz Gołda (Grupa RMF), Jacek Jakubowski (Statsoft Polska sp. z o.o.), Agnieszka Kurzemska (PMR Consulting & Research sp. z o.o.), Jakub Ogiński (Lotte Wedel S.A.), Magdalena Tokarczyk-Cyran (Nowy Styl Group).

Podczas dwóch spotkań Rady, które miały miejsce 10 marca 2017 oraz 26 stycznia 2018 roku, dyskutowano między innymi o oczekiwaniach wobec absolwentów, wyzwaniach na rynku pracy stawianych przed pracownikami marketingu oraz programem studiów. Więcej informacji na temat Rady oraz sprawozdania z przebiegu jej spotkań można znaleźć na stronie: http://marketing.uek.kra-kow.pl/index.html

____________________________________________________________________________

 

Towarzystwo, które zostało zarejestrowane w maju 2013 roku jest dowodem dojrzałości środowiska naukowego w Polsce, które reprezentuje obszar marketingu i od ponad 20 lat prowadzi badania naukowe oraz kształci kadry menedżerskie w licznych ośrodkach akademickich. Jego powołanie jest spełnieniem odczuwanej od dłuższego czasu potrzeby integracji licznej rzeszy przedstawicieli marketingu, którzy obecnie włączając się w prace Towarzystwa będą mogli wspólnie wyrażać swoją opinię oraz wzmacniać pozycję i rolę marketingu w naukach ekonomicznych.

Podstawowymi celami działania Towarzystwa są:

  1. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju nauki o marketingu w Polsce i popularyzacji wiedzy z tego zakresu we wszystkich ośrodkach akademickich, na każdym poziomie kształcenia.
  2. Integracja przedstawicieli nauki o marketingu w Polsce, tworzenie wspólnoty osób zawodowo zajmujących się marketingiem, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej.
  3. Monitoring prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich badań naukowych z zakresu marketingu, koordynowanie wysiłków zmierzających do upowszechnienia ich wyników, a także identyfikacja nowych, niezagospodarowanych obszarów badawczych.

Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące m.in. warunków i zasad rejestracji członków, podejmowanych przez Towarzystwo inicjatyw, organizowanych w Polsce konferencji naukowych, osiągnięć naukowo-badawczych jego członków. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony i upowszechniania faktu istnienia Towarzystwa w środowisku przedstawicieli marketingu.

Trwają zapisy na członków Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, mamy nadzieję, że także Państwa nie zabraknie w naszym gronie.

Pokażmy jak silne i ważne w polskiej nauce jest nasze środowisko!